Mediation in strafzaken

Mediation in strafzaken is een vorm van bemiddeling die gericht is op het herstel van het slachtoffer én van de verdachte. Deze vorm van mediation kan onder andere worden ingezet bij bijvoorbeeld huiselijk geweld, mishandeling, bedreiging, vernieling, diefstal.

De beleving van het gebeurde, de impact en de gevolgen hiervan voor slachtoffer en dader staan bij mediation in strafzaken voorop. Het gaat hier niet zo zeer om de waarheidsvinding, zoals bij de rechter, maar om het bespreekbaar maken van de ervaringen en het herstel. Het slachtoffer en de dader krijgen een podium om ervaringen, gevoelens van angst, waarnemingen en de belasting hiervan in hun dagelijks leven bespreekbaar te maken. De mediation in strafzaken kan leiden tot erkenning en verwerking van het leed en tot een grotere kans op een verwerking en herstel. Herstel kan ook zijn dat er een schadevergoeding wordt betaald.

Wanneer

Mediation in strafzaken wordt ingezet op het moment dat het slachtoffer aangifte heeft gedaan of later in het proces als de zaak bij de officier van justitie of rechter ligt.

Iedere partij binnen de strafzaak kan mediation voorstellen. In de meeste gevallen zal het voorgesteld worden door dader/slachtoffer zelf, politie, justitiële verwijzers, advocaten, hulpverleners of andere betrokken professionals.

Ook jaren na het afronden van een strafproces kan mediation in strafzaken hulp bieden. Vaak komt de verwerking van een bepaalde gebeurtenis pas later op gang en blijven er vragen en negatieve emoties spelen waardoor het slachtoffer en/of ook dader niet verder kan. Hier kan mediation bij strafzaken een waardevolle toegevoegde waarde bieden.

Hoe

Mediation in strafzaken vindt altijd plaats op vrijwillige basis, geen van de partijen wordt verplicht om hieraan deel te nemen. De mediator kan met alle betrokken partijen in gesprek gaan om zo te onderzoeken welke vorm van herstel plaats zou kunnen vinden.

Naast verwerking kunnen partijen ook tot overeenstemming komen rondom het herstel. In dat geval worden deze afspraken vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst om vervolgens voorgelegd te worden aan de rechter. De rechter kan dit mee nemen in zijn/haar vonnis.

Uit de succesvolle pilots bij de rechtbanken blijkt dat bijna 80% van de mediations bij strafzaken een positief resultaat behaalt.

Contactgegevens

 0320-331300
 06-10783799
info@wb-mediation.nl

Zilverparkkade 7
8232 WJ Lelystad

Openingstijden

Maandag 09:00 – 17:00
Dinsdag 09:00 – 17:00
Woensdag 09:00 – 17:00
Donderdag 09:00 – 17:00
Vrijdag 09:00 – 17:00
Zaterdag Gesloten
Zondag Gesloten